Lydisolering

STOPPER STØYEN !

Støy er kort og godt uønsket lyd.

Med ny hovedflyplass på Gardermoen meldte behovet seg for å støyisolere en rekke boliger innenfor støysonen rundt flyplassen.

Lutro Bygg AS fikk i oppdrag fra Oslo Lufthavn AS å støyisolere 85 stk. boliger. Dette arbeidet ble utført i 1998 - 2000. Resultatet ble meget tilfredsstillende.


Glava ble valgt som isolasjonsmateriale.

I en lett konstruksjon har romvekten av mineralullen ingen betydning.


Lettull absorberer lyd like godt som tung. Benytt gjerne Glava bygningsisolasjon med lavest romvekt type B 39 som det optimale valg.


Det henvises for øvrig til NBI byggdetaljblader som beskriver bygningskvalitet klasse A 36 og B 39 i vegger for lydisolering.


Avgjørende for et godt og tilfredsstillende resultat er riktig konstruksjon og nøyaktig utførelse som for eksempel god lufttetthet mot tilsluttende konstruksjonsdeler.