Lydisolering

9_2701_0.gif
STOPPER STØYEN !

lydisolasjon1.jpgStøy er kort og godt uønsket lyd.

Med ny hovedflyplass på Gardermoen meldte behovet seg for å støyisolere en rekke boliger innenfor støysonen rundt flyplassen.

Lutro Bygg AS fikk i oppdrag fra Oslo Lufthavn AS å støyisolere 85 stk. boliger. Dette arbeidet ble utført i 1998 - 2000. Resultatet ble meget tilfredsstillende.

Glava ble valgt som isolasjonsmateriale.

lydisolasjon2.jpgEnten det gjelder støyisolering av boliger som rundt hovedflyplassen på Gardermoen, eller lydisolering av lette ikke-bærende eller bærende konstruksjoner i eller mellom ulike boenheter benyttes vanlig Glava bygningsisolasjon.

I en lett konstruksjon har romvekten av mineralullen ingen betydning.

Lettull absorberer lyd like godt som tung. Benytt gjerne Glava bygningsisolasjon med lavest romvekt type B 39 som det optimale valg.

Det henvises for øvrig til NBI byggdetaljblader som beskriver bygningskvalitet klasse A 36 og B 39 i vegger for lydisolering.

Avgjørende for et godt og tilfredsstillende resultat er riktig konstruksjon og nøyaktig utførelse som for eksempel god lufttetthet mot tilsluttende konstruksjonsdeler.